Zomerpret Stichting Kleurfabriek Nijmegen

Met het project Zomerpret wil de Stichting Kleurfabriek gezinnen van het AZC Nijmegen kennis laten maken met de mogelijkheden die er zijn buiten het AZC. Ook biedt het project enige structuur in de zomervakantie van de kinderen. Voor de tweede keer wordt een zomerkamp georganiseerd nu met jongeren van het AZC, uit de wijk en studenten van de HAN. Bewoners worden actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. De afsluiting is een buurtfeest op 24 september.

In het asielzoekerscentrum (azc) Nijmegen wonen ongeveer 400 mensen waarvan ruim honderd kinderen en jongeren. Stichting Kleurfabriek Nijmegen biedt hen op het azc een plek waar ze weer kind of jongere kunnen zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. Misschien zelfs wel weer durven te dromen over een toekomst. Er worden in een veilige en vertrouwde omgeving laagdrempelige creatieve activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, jongeren, meisjes, vrouwen, gezinnen. Daarnaast wordt een actieve bijdrage geleverd aan het (her)ontdekken en ontplooien van hun talenten, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen door ze kennis te laten maken met diverse vormen van kunst en vrijetijdsbesteding. Enkele keren per jaar wordt een participatieproject georganiseerd met bijvoorbeeld de wijk, scholen, bedrijven en andere organisaties. Het doel hiervan is het wederzijds begrip en het delen van culturen te bevorderen

Een grote wens is voldoende geld bij elkaar te krijgen voor een eigen ruimte met nog meer activiteiten.

Website: kleurfabriek.Nijmegen.nl

www.facebook.com/page/Kleurfabriek-Nijmegen/