Stichting Ruilvoet/Woongemeenschap Eikpunt

Steunstichting Ruilvoet heeft voor de ontmoetingsruimte van de innovatieve woongemeenschap Eikpunt in Lent een bijdrage gekregen voor de inrichting van de ontmoetingsruimte. Dit moet een trefpunt worden voor de bewoners van de woongemeenschap, de wijkbewoners van de nieuwbouwwijk de Vossenpels en de organisaties en verenigingen in de omgeving. Met de bijdrage van o.a. de SSBK kon de ruimte toegerust worden met een beamer en laptop, waardoor de mogelijkheden werden verruimd.

Woongemeenschap Eikpunt in Lent is een innovatief woonconcept in de Waalsprong, het jongste stadsdeel van Nijmegen. Een project  waar mensen voor elkaar zorgen,en generaties voor elkaar klaar staan binnen  de kaders van duurzaamheid en een ecologisch verantwoord concept. Het initiatief kan een voorbeeldfunctie worden voor het wonen in de toekomst.

Om ook nadrukkelijk de verbinding met buiten te maken heeft de Steunstichting Ruilvoet als speerpunt om de gemeenschappelijke ruimtes van de woongemeenschap te ontwikkelen tot een trefpunt voor de eigen bewoners en de omgeving. Een trefpunt voor de leefbaarheid in de wijk waar activiteiten worden ontwikkeld en aangeboden op het terrein van welzijn, zorg voor elkaar, ontspanning, culturele ontwikkeling, ecologie, duurzaamheid en spiritualiteit. In 2016 is er al een start mee gemaakt en de ervaring heeft geleerd dat  zo’n ontmoetingsruimte in een duidelijke behoefte voorziet zodat deze nu verder ontwikkeld en ingericht gaat worden.

www.woongemeenschapeikpunt.nl/de-woongemeenschap-3

www.facebook.com/Meergeneratiewonen