Project multicultureel kinderwerk van Tandem, Nijmegen