Jeugd-3-daagse Ooij

De Stichting Jeugdbelangen Ooij organiseert elk jaar in de laatste week van de zomervakantie een tentenkamp voor kinderen van groep 3 t/m 8. Met financiële steun van sponsors, gemeente  en een bijdrage van de SSBK zorgen tientallen vrijwilligers ervoor dat zo’n 130 kinderen een onvergetelijke ervaring hebben. Bijzonder is dat tienervrijwilligers, die zelf ook deel hebben genomen aan de jeugd3daagse mee mogen draaien om later het stokje over te kunnen nemen.

Traditioneel organiseert de Stichting Jeugdbelangen Ooij in de laatste week van de zomervakantie drie dagen activiteiten voor de kinderen van Ooij in de leeftijd van groep 3 t/m groep 8  van de basisschool. Het gaat hierbij om circa 130 kinderen die drie dagen in een tentenkamp op het sportveld verblijven, waar ze ook twee nachten slapen. Hier worden dan verschillende activiteiten georganiseerd zoals het aankleden van het kamp, knutselactiviteiten, uitstapjes, sporten en spelen. Elk jaar is er een thema en op de tweede dag is er een bonte avond voor familie en andere belangstellenden,

De Jeugd-3-daagse wordt georganiseerd door vrijwilligers, de meesten hebben kinderen in de genoemde leeftijd. Als de kinderen van school zijn nemen andere ouders de organisatie over. Zo is er een natuurlijke doorstroming. Ook zijn er veel tienervrijwilligers die zelf mee geweest zijn met het kamp en die zo hun bijdrage kunnen leveren.

Meer weten? Vindt de Jeugd-3-daagse op facebook:

www.facebook.com/Jeugddriedaagse-Ooij.nl