Over ons

Over de stichting

Achtergrond van het Steunfonds

Mevrouw C.W.A. Schneider-Kros, die op 16 juli 1956 overlijdt, heeft tot enige erfgename van haar nalatenschap de R.K. Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco aangewezen. Deze Stichting richtte vervolgens ten behoeve van het beheer van de nalatenschap het Steunfonds op.

Achtereenvolgende besturen hebben sinds 1956 de kapitaalvorming van het fonds bevorderd, waardoor het op beperkte schaal mogelijk werd uit de opbrengsten van het fonds financiële steun te verlenen aan projecten op sociaal-cultureel terrein in brede zin.

Het fonds richt zijn activiteiten op Nijmegen en omgeving en organiseert jaarlijks een subsidieronde. Ook stelt het fonds sinds 2016 jaarlijks De Don Bosco-prijs ter beschikking. Deze prijs wordt toegekend aan het project dat van de voorafgaande subsidieronde het beste de doelstellingen van  het fonds, realiseert. De prijs wordt elk voorjaar uitgereikt op een feestelijke avond.

Stichting Steunfonds Buurt- en Klubhuiswerk
Nijmegen en omstreken
KvK 41055434

Bestuur

Het Steunfonds wordt beheerd door een stichtingsbestuur.

Zitting in dit bestuur hebben:
Leidy van der Aalst-Wolken (voorzitter)
Guus Bremer (secretaris)
Odile Jansen (penningmeester)

Donaties

Personen die activiteiten van het Steunfonds positief waarderen, kunnen het fonds financieel ondersteunen. Het jaarverslag van het Steunfonds zal hiervan melding maken. Wanneer men geld wil schenken, gelieve men in contact te treden met het secretariaat van het Steunfonds.

AVG

Het Stichtingsbestuur probeert zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Lees ons Privacy Statement SSBK.