Ter nadere informatie


Personen die activiteiten van het Steunfonds positief waarderen, kunnen het fonds financieel ondersteunen. Het jaarverslag van het Steunfonds zal hiervan melding maken.

Wanneer men geld wil schenken, gelieve men in contact te treden met het secretariaat van het Steunfonds.

Wanneer op 16 juli 1956 mevrouw C.W.A.Schneider-Kros overlijdt, heeft zij tot enige erfgename van haar nalatenschap de "R.K.Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco" aangewezen. Deze stichting richtte yervolgens ten behoeve van het beheer van de nalatenschap het Steunfonds op.
Achtereenvolgende besturen hebben in de periode 1956 tot heden vooral de kapitaalvorming van het fonds bevorderd, waardoor het nu op beperkte schaal mogelijk is uit de rente van het fonds financiële steun te verlenen aan projecten op sociaal-cultureel terrein.