Het steunfonds stelt zich ten doel:
"financiële hulp te verlenen aan initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen."

Secretariaat:
Lindestraat 2
6566 ZV Millingen a/d Rijn
e-mail: J.Nijenhuis1@chello.nl