Subsidie-aanvraag


Via onderstaand aanvraagformulier kunt u een aanvraag voor subsidie doen. Geef duidelijk en goed beargumenteerd aan waarvoor de subsidie bedoeld is en wat u wilt bereiken met de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Zie de voorwaarden.

Aanvraagformulier
Naam aanvragende vereniging / instantie
Naam contactpersoon
Straat Huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer E-mail
Bankrekeningnummer Tenaamstelling
De aanvraag / beschrijving van het project
Documenten
(stuur in ieder geval een gedetailleerde begroting mee)
U kunt hier ook verwijzen naar een stuk dat u ons separaat heeft toegestuurd.
Attachment